Spets värja komplett


 

 


Komplett spets för värja:

  • Spets topp FIE
  • Hylsa FIE
  • Kontaktfjäder FIE
  • Tryckfjäder
  • 2 skruvar